Życiorysy

Liliana Adamson

Absolwentka psychologii ( KUL) i zarządzania ( University of Westminster, London), otworzyła pierwsze przedszkole ( Motylek s.c) na Ochocie w 2003 r.

Chęć uczynienia Motylka wiodącym przedszkolem w okolicy w zakresie standardu oferowanych usług, spowodowało zatrudnienie w 2004 r. na stanowisku Dyrektora Przedszkola Małgorzaty Grzeszczyk- Mikoda- pedagoga z wieloletnim, bogatym doświadczeniem zawodowym.

Nowy Dyrektor sprawiła ,że Motylek zaczął funkcjonować w pełni jako profesjonalna placówka oświatowa, w której dzieci otrzymywały edukację i opiekę na najwyższym poziomie, a starannie dobrany personel mógł odtąd podwyższać swoje kwalifikacje – awans zawodowy.

Uczelnie również zaczęły coraz chętniej przysyłać do nas studentów na praktyki zawodowe, a pedagodzy z innych przedszkoli uczęszczać na organizowane przez Dyrektora warsztaty szkoleniowe.

Motylek s.c. działał przez 9 lat. W tym okresie współuczestniczyłam w dorastaniu 130 absolwentów (najstarsi to już obecnie uczniowie 2 klasy gimnazjum). W październiku 2012 r. na drodze porozumienia moje miejsce zostało przejęte przez właścicielkę nieruchomości w której mieściło się przedszkole i obecnie przedszkole funkcjonuje jako nowa spółka pod nazwą Wróbelek Elemelek.

Rosnąca popularność przedszkola Motylek s.c. wpłynęła na podjęcie decyzji o otwarciu następnego przedszkola ( Motylek II), w którym nowym wspólnikiem i dyrektorem została Małgorzata Grzeszczyk- Mikoda.

Małgorzata Grzeszczyk-Mikoda -Dyrektor Przedszkola Motylek 2 i Motylek 3

Mama 15 letniej Marysi. Jest absolwentką Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim -kierunek Wychowanie Przedszkolne. Posiada tytuł Nauczyciela Dyplomowanego. Długoletnie oświadczenie zawodowe obejmuje pracę pedagogiczną oraz zarządzanie zarówno przedszkolami publicznymi jak i niepublicznymi. Jest autorką książek edukacyjnych dla dzieci (wyd. Prószyński) oraz licznych publikacji w pismach branżowych.

Wykształcenie:

 • (1987-1993) Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny kierunek Wychowanie Przedszkolne. Dyplom magistra pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego z oceną bardzo dobrą uzyskany w roku 1993.
 • Studia podyplomowe – Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunek Kształcenie Integracyjne.
 • Liczne kursy doskonalenia zawodowego organizowane przez ODN Warszawa, Towarzystwo Pedagogów Klanza, Placówka Oświatowa Pedagog, Studio Animacji Kulturalnej, Fundacja Synapsis.

Tytuł Zawodowy:

 • Nauczyciel Dyplomowany – nr dyplomu 2001 Nr KO.KS.0513/376/01

Praca zawodowa :

 • Dyrektor i współwłaściciel Przedszkola „Różany Ogródek” przy ul Karłowicza 11 w Warszawie
 • Dyrektor i współwłaściciel Przedszkola Motylek II w Warszawie przy ulicy Włodarzewskiej 71 i Motylek 3 w Warszawie przy ulicy Usypiskowej 3
 • Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Motylek w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 71A w latach 2006-2009
 • Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie organizacji zajęć przedszkolnych i edukacyjnych dla dzieci, nauki języków obcych, oraz doradztwa w zakresie konsultacji specjalistów, organizacji wypoczynku, oraz organizacji szkoleń i warsztatów.

Ponadto w przeszłości pełniła funkcję Pedagoga przedszkolnego i Zastępcy Dyrektora w Przedszkolu Integracyjnym nr 312 w Warszawie przy ul. Okińskiego 5, prowadziła działalność gospodarczą z zakresu edukacji przedszkolnej „Studio Edukacji Przedszkolnej”oraz współpracowała z wydawnictwem „MAC Edukacja” jako konsultant oraz autor publikacji w piśmie specjalistycznym „Moja Szkoła”.

Publikacje:

 • Artykuły do pisma „Wychowanie w Przedszkolu” (WSiP),
 • Książki „Razem Czytamy” „Razem Piszemy” „Razem z Przyrodą” „Razem Liczymy” wspólnie z A. Golińską ( Wyd. Prószyński i ska),
 • Artykuły do pisma specjalistycznego „ Moja Szkoła”,
 • Publikacje innowacji pedagogicznych Zeszyt Warszawskiego Forum Oświatowego (Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie).

Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:

 • Nagrody Burmistrza Dzielnicy Ochota za osiągnięcia zawodowe.
 • Udany rozwój działalności w zakresie przygotowywania podręczników edukacyjnych,
 • Ciągłe podnoszenie umiejętności zawodowych zakończone uzyskaniem tytułu Nauczyciela Dyplomowanego,
 • Skuteczne wprowadzenie różnorodnych innowacji pedagogicznych,
 • Prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli dzielnicy Ochota,
 • Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej w zakresie praktyk studenckich,
 • Prowadzenie warsztatów dla Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych.
 • Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli dotyczących Praw Dziecka .