Zajęcia z psychologiem organizowane są w naszym przedszkolu dla wszystkich dzieci jeden raz w tygodniu. Po obserwacji w grupach lub na specjalną prośbę rodzica psycholog organizuje indywidualne zajęcia dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia . Natomiast pedagog terapeuta wspólnie z psychologiem organizują zajęcia specjalistyczne ( trening umiejętności społecznych, terapię ręki, terapię pedagogiczną) dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania lub kształcenia specjalnego. W naszym przedszkolu jest również logopeda, który pracuje z dziećmi w grupach raz w tygodniu oraz, w razie potrzeby, indywidualnie wspomagając rozwój ich mowy.

Zapisy na rok 2020/2021!

Mamy wolne miejsca w każdej grupie wiekowej! Dołącz do nas!

smart

smart

IMG_1365