Przedszkole Warszawa Ochota

Motylek II

Pierwsze przedszkole językowe

(angielski, hiszpański, francuski)

 

Drodzy Rodzice, opiekunowie!
Serdecznie zapraszamy najmłodsze Dzieci na zajęcia adaptacyjne, które odbywać się będą w środy, w godz. 10:00 – 12:00, oraz czwartki, w godz. 16:00 – 18:00

Serdecznie witamy w naszym Przedszkolu Motylek 3 działającym od 2006 roku w budynku przy ulicy Włodarzewskiej 71 w Warszawie w Dzielnicy Ochota.
Nasze przedszkole, działając na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 159/PN/06 (1), jest nadzorowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydział Oświaty dzielnicy Ochota.
Dyrektorem placówki jest Małgorzata Grzeszczyk-Mikoda.

Misja Przedszkola motylek3

„W kameralnej atmosferze zaspokajać potrzeby rozwojowe Dzieci przy zapewnieniu wysokiego poziomu edukacji i opieki. Naszym pragnieniem jest, aby Dzieci chętnie uczęszczały na zajęcia w przedszkolu (dużo atrakcyjnych zajęć dodatkowych), ale nie zapominamy, że celem Przedszkola jest także przygotowanie do nauki w szkole. Realizując naszą działalność pedagogiczną utrzymujemy ścisły kontakt z Rodzicami i Opiekunami, aby w jak największym stopniu spełnić ich oczekiwania w zakresie wychowania i edukacji Dzieci.”*
*Fragment wystąpienia Małgorzaty Grzeszczyk-Mikoda Dyrektora naszego Przedszkola na spotkaniu Dyrektorów Placówek Niepublicznych – Warszawa maj 2010 rok.
Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców na spotkanie w celu zaprezentowania pełnej oferty. Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które naszym zdaniem decydują, że Przedszkole Motylek 3 jest atrakcyjnym miejscem zapewniającym najwyższy poziom opieki i wychowania.

1. Zapewniamy najwyższą jakość nadzoru pedagogicznego. Dyrektor Przedszkola jest nauczycielem dyplomowanym. (patrz – CV)

2. Miłe i serdeczne Nauczycielki stale podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe.(patrz-Nasi nauczyciele)

3. Szeroka oferta języków obcych. Angielski 5 razy w tygodniu oraz inne języki obce.

4. Bogaty zastaw zajęć dodatkowych wspierający rozwój Dziecka. (patrz-Zajęcia dodatkowe)

5. Szereg atrakcji i imprez dla dzieci. (patrz – Atrakcje)

6. Pełna współpraca Przedszkola z Rodzicami w całym zakresie opieki w tym uwzględnianie opinii i wniosków Rodziców w działalności naszej placówki.

7. Małe kameralne grupy, doskonałe warunki lokalowe, miły plac zabaw, przyjazne otoczenie, dobry dojazd. (Patrz – Galeria, Patrz – Kontakt)

8. Najwyższej jakości wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych preferencji dietetycznych.

Do zobaczenia w Motylku 2.

Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania z Dyrektorem Placówki tel 691 825 159 lub kierownikiem Panią Marzeną Drapiewską tel 722 078 030.
Zapisy do naszego przedszkola trwają cały rok kalendarzowy, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.